Lukas Rosen - Konstnär - Poster - Print
Lukas Rosen - Konstnär - Poster - Print
Konstnär

Lukas Rosen

Lukas arbete handlar om att utforska kombinationen av text och bild. Detta skapar enbild av mellanmänsklig interaktion. I allmänhet försöker han begränsa sina verk så mycket som möjligt för att undvika överväldigande och distraktion. Lukas inspireras av musiker och hittar poesi samt variation i upprepning. Kombinationen av surrealism, melankoli och humor möter egenheter i mänsklig interaktion. Kärnan i hans arbete är en skissbok och delar av den överförs sedan till större format.

Alla posters Lukas Rosen

5 Produkter