Lukas Rosen - Konstnär - Poster - Print
Lukas Rosen - Konstnär - Poster - Print
Konstnär

Lukas Rosen

Lukas arbete handlar om att utforska kombinationen av text och bild. Detta skapar enbild av mellanmänsklig interaktion. I allmänhet försöker han begränsa sina verk så mycket som möjligt för att undvika överväldigande och distraktion. Lukas inspireras av musiker och hittar poesi samt variation i upprepning. Kombinationen av surrealism, melankoli och humor möter egenheter i mänsklig interaktion. Kärnan i hans arbete är en skissbok och delar av den överförs sedan till större format.

Alla posters Lukas Rosen

7 Prints
Good heart - Illustration av Lukas Rosen
Good heart by Lukas Rosen
Från 399 kr
Don´t worry- Lukas Rosen
Don't worry by Lukas Rosen
Från 399 kr
The present moment - Illustration av Lukas Rosen
The present moment by Lukas Rosen
Från 399 kr
Balloon - Illustration av Lukas Rosen
Balloon by Lukas Rosen
Från 399 kr
Shower - Lukas Rosen
Shower by Lukas Rosen
Från 399 kr
This is the place - Illustration av Lukas Rosen
This is the place by Lukas Rosen
Från 399 kr
Grid dance - Illustration av Lukas Rosen
Grid dance by Lukas Rosen
Från 399 kr