Empty Guernica

Empty Guernica

Marta Leyva
299 kr
299 kr

"Empty Guernica" är en skiss från när jag målade min tavla "Exotic Guernica".

En kvinna försöker fly från elden. Hon ber fredsduvan om hjälp och slut på lidandet.

Marta Leyva


Spara i mina favoriter