Dance with your arms

Dance with your arms

Sonay Kulbay
229 kr
229 kr

Dagen jag satt och längtade till mina dansklasser. En dag, då jag ville skapa något utan beställare. Om sanningen ska fram, var jag uttråkad och jag tänkte att en borde dansa mer med armarna för att bli glad. Där av namnet ”Dance with your arms”. Jag testade, viftade med mina armar och blev glad, på riktigt. Teknik: Dator, Illustrator

Sonay Kulbay


Spara i mina favoriter