Bullshit3

Bullshit3

Lykke Sjödin
229 kr
229 kr

En mer jämställd representation, utvidga tolkningsramar och väcka diskussioner var mål med examensprojektet. Det blev en genderless tolkning att lyfta fram det personliga i en människas kropp och att vi alla bör ha samma förutsättningar av alternativ att välja på. I bild: revben.

Lykke Sjödin


Spara i mina favoriter