Bullshit1

Bullshit1

Lykke Sjödin
229 kr
229 kr

Fotoserien BULLSHIT är mitt examensprojekt i Visuell Kommunikation. Med arbetet vill jag väcka diskussioner om varför läkemedelsverken inte vill lansera preventivmedel för män trots att det finns färdigframtagna & godkända som preparat. Denna vinstapparat som styr marknaden & efterfrågan påverkar ojämställda normer om sexualitet och ansvar.

Lykke Sjödin


Spara i mina favoriter