Yulia Nemova - Poster - Wall of Art - Konstnär
Yulia Nemova - Poster - Wall of Art - Konstnär
Illustratör

Yulia Nemova

Yulia Nemova är en konstnär, forskare och dokumentärfilmare inom arkitekturområdet med en examen från Moskva Arkitekturinstitut. Nyligen har hon arbetat inom samtida konst. Yulias arbete ligger inom skärningspunkten mellan traditionella medier- grafik, prestanda och utökad verklighet (förstärkt och virtuellt). Kopplingen mellan teknik och handritning och dess uttryck i rums- och tidssammanhang är en viktig utmaning i hennes arbete. Projekten är mestadels platsspecifika i och med hennes arkitektoniska bakgrund. Hon koncentrerar sig på inställningar som tid, rymdens skala, dess väsentlighet, öppenhet och dess funktion. Alla verk är sammanflätade med målet att utforska ursprunget och dess väsen.

Alla posters Yulia Nemova

6 Prints