Illustratör

Yulia Nemova

Jag är konstnär, forskare och dokumentärfilmare inom arkitekturområdet, examen från Moskva Arkitekturinstitut 2015. Nyligen har jag arbetat inom samtida konst. Mitt arbete ligger inom skärningspunkten mellan traditionella medier- grafik, prestanda och utökad verklighet (förstärkt och virtuellt). Kopplingen mellan teknik och handritning och dess uttryck i rums- och tidssammanhang är en viktig utmaning i mitt arbete. Mina projekt är mestadels platsspecifika på grund av min arkitektoniska bakgrund. Jag koncentrerar mig på inställningar som tid, rymdens skala, dess väsentlighet, öppenhet och dess funktion. Alla verk är sammanflätade med målet att utforska ursprunget och dess väsen.

Alla posters Yulia Nemova

6 Prints