Hells Bells Sthlm

Hells Bells Sthlm

Grafisk formgivare

Jag bestämmer mig sällan på förhand vad jag ska rita – de flesta av mina teckningar bara händer. Många av mina verk är en kombination av ett organiskt mönster i en strukturerad form, där kaos möter ordning. Jag söker mig till motsatsförhållanden vilket leder till att motiven ofta förmedlar en känsla av ett fritt mönster som tvingats in i en konstruerad mall. Jag ritar nästan alltid i tusch, och oftast blir verken monokroma. I övrigt: Självlärd, stockholmare, småbarnsförälder.