Konstnär

Harriet Raab

Som jag ser det målar jag känslor snarare än bilder. Musik har en stor betydelse för min kreativitet, ofta går vissa spår på repeat som en del av processen. Inledningsvis har mina verk har ingen tydlig titel, det bär istället på dolda upplevelser som jag försöker översätta till en bild. Metoden är intuitiv och ganska fri, där oplanerade misstag får styra målningen.

Alla posters Harriet Raab

8 Prints