Gabriella Jangfeldt

Gabriella Jangfeldt

Grafisk formgivare

Gabriella Jangfeldt, grafisk designer med examen från Berghs 2015. Inspirationen hämtar jag från mitt ryska arv, rysk konstruktivism, kubism och samhällshändelser. Jag tycker om att jobba med starka färger som en kontrast mot det melankoliska.