Emma Wiik - Konstnär - Poster - Print
Emma Wiik - Konstnär - Poster - Print
Konstnär

Emma Wiik

Emma Wiik är från Östersund men flyttade till Stockholm för att plugga till bildlärare. För ett antal år sedan fick Emma en impuls att måla och det har varit en pågående process från det. Hon dras till att jobba med att bygga upp fält och volymer, övervägande med akryl. Emma beskriver sitt sätt att jobba på som experimentell med färg och formstudier. På gränsen mellan abstrakt och föreställande. Hon försöker hålla sig ifrån att överjobba och även övertänka för att hålla sig mer till känslan som hon vill försöka skapa.

Alla posters Emma Wiik

4 Prints