Annika Grenz

Konstnär Annika Grenz

Jag målar för att fånga minnen av människor och platser jag besökt och använder mig av färgfält för att skapa poetiska former. Jag rör mig gärna fritt mellan sketch, kollage och måleri i en process som är intuitiv och lekfull. Med fokus på rörelsen av handen söker jag enkelhet och en balanserad asymmetri. Repetitiva former och dämpade färgkombinationer bildar ett språk som bygger upp de abstrakta landskapen och stilleben. Med motiven strävar jag mot att skapa utrymme för reflektion och en känsla av stillhet.