Amanda Asp

Konstnär/Fotograf Amanda Asp

Amandas bläck och tuschteckningar hämtas ur känslornas sfär. Linjer och abstraktion i en måttfullhet av komposition. Skönhet som grund med en längtan av tröst. Vid sidan av måleriet finns även fotografi som uttryck i hennes konst.